Tijdcontroles

Met Redrive kunnen controles ook worden aangemerkt als Tijd Controle. Dat houdt in dat bij die betreffende controle de tijd van opslaan wordt gebruikt in de berekening van de score. We onderscheiden hierin twee soorten Tijd Controles; Regularity en TimeControl.

Regularity #

Bij een Regularity (of Test) rekenen we de tijdstraf af per seconde te vroeg of te langzaam (afhankelijk van de instellingen in de rekenkamer). Dit kan dus ook worden gebruikt voor controle type (Bogey) Test.

Een regularity maken #

Start een Regularity (of Test) door de tijd van de start controle op 00:00:00 in te stellen. Bij de controle waar je op de doorkomst-tijd controleert zet je de ideale tijd als hh:mm:ss. Let er bij de GTC wel op dat je ‘save directly on hit’ inschakelt, zodat dát de tijd van opslaan is en niet de tijd dat equipe de controle zelf op slaat.

Tip:  Onder het kopje ‘Advanced Settings’ zitten verschillende ‘Preset types’; hiermee worden de beste instellingen voor start en finish Regularity meteen voor de controle ingesteld.

TimeControl #

Bij een TC (of Special) rekenen we de tijdstraf af per minuut te vroeg of te langzaam.

De ideale tijd is de doorkomst-tijd bij die controle van de eerste equipe. Let er op dat je bij de Etappe/Route instellingen ook een start-tijd van de route opgeeft (e.g. 09:00). Deze start-tijd van de route wordt gebruikt om het verschil tussen de start-tijd van de deelnemer (e.g. 09:34) om te rekenen naar de ‘delta’ van die equipe (in dit voorbeeld dus 34 minuten). Als de ideale tijd van de eerste equipe 10:12 is bij een bepaalde controle, dan rekent het systeem dat automatisch om naar 10:46 als ideale tijd in het voorbeeld hierboven.

Indien start-tijden worden geupload en alle equipes worden geacht op die tijd te starten is het niet nodig om een start TC in de route te plaatsen. Als er géén start-tijden van de equipes vooraf bekend zijn dan kan het vinkje ‘Overwrite start-time with save time of this control’ worden gebruikt. In dat geval wordt de start-tijd van de equipe ingesteld/overschreven door de tijd van opslaan van die betreffende controle.

Een Special werkt dan weer net anders. Je kunt dit zien als een Regularity die op minuten wordt afgerekend. De start is dus 00:00:00 en doorkomst op de hh:mm:ss vanaf de start van de Special.