Privacy beleid NovusLeo Apps: Redrive, RallyWereld en SLS App

V2.0 – Laatst bewerkt 24-06-2024

Inleiding

Wij van NovusLeo hechten veel waarde aan uw privacy en zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid informeert u over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen wanneer u de app(s) van NovusLeo gebruikt.

De Redrive App bestaat ook als whitelabel variant, bijvoorbeeld de Rallywereld App of SLS Classic App. Dit betreft qua functionaliteit exact hetzelfde als de Redrive App, echter is dit gepersonaliseerd aan de stijl, evenementen en organisatie van de whitelabel afnemer. De gebruikersgegevens zijn ook in deze gevallen nog steeds alleen via NovusLeo verwerkt en gaat niet naar derden. Voor het gemak praten we in de teksten hierna over ‘de App’.

Gegevens die wij verzamelen

GPS-locatiegegevens: De App gebruikt uw exacte GPS-locatie om te verifiëren of u de door de organisatie voorgeschreven route hebt gevolgd.

User identifier: Wanneer u inlogt in de App, gebruikt u uw e-mailadres of een willekeurige code om uw persoonlijke evenementen in te laden.

Device identifier: Wanneer u gebruik maakt van de App, noteren wij het toestel type (e.g. iPhone 14 Max met besturingsysteem 17.5.1).

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Routeverificatie: Het primaire gebruik van uw GPS-locatiegegevens is om te controleren of u de door de organisatie voorgeschreven route hebt gereden. Op basis hiervan kan automatisch een score/uitslag worden bepaald die vertelt in hoeverre u de route goed of fout heeft gereden.

Gebruikersauthenticatie: De user identifier wordt gebruikt om uw toegang tot de App te verifiëren en de door u geregistreerde evenementen te tonen in de App. Indien u dat via de organisatie kenbaar heeft gemaakt ontvangt u een e-mail met daarin een samenvatting van uw score en gereden route. Wij zullen e-mailadressen nooit voor andere doeleinden gebruiken dan gerelateerd aan de evenementen waarvoor zij deze verzamelen.

Functionaliteits logboek: Om te analyseren hoe verschillende toestellen met de app functioneren gebruiken wij het toestel/device type dat u gebruikt met de App in combinatie met eventuele crash raportages.

Gegevensdeling en openbaarmaking

Geen Delen met Derden: Wij delen uw GPS-locatiegegevens of e-mailadres niet met derden. Uw locatiegegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel van routeverificatie en het bepalen van een uitslag en worden niet persoonlijk aan u gekoppeld.

Gegevensbeveiliging

Wij implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw GPS-locatiegegevens en e-mail adres te waarborgen en om deze te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Gegevensbewaring

Wij bewaren uw GPS-locatiegegevens en user identifier alleen zolang als nodig is om het doel van routeverificatie voor het evenement waar aan u deelneemt te vervullen en aan u te presenteren. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd gearchiveerd.

Uw rechten

U hebt het recht om:

  • Toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.
  • Correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  • Uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd dit privacybeleid periodiek te bekijken op eventuele wijzigingen.

Contact

Als u vragen of zorgen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@novusleo.nl.

Door gebruik te maken van de App stemt u in met de verzameling en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.